e-bog Til fyret Virginia Woolf PDF еPub

Til fyret er en stærk og flimrende fortælling om familieforhold og kvinderoller, om krigens destruktivitet og kunstens skabelsespotentiale.I tiden omkring første verdenskrig holder familien Ramsey sommererie på øen Skye i Hebriderne sammen med venner af familien. Blandt deres gæster er den ugifte kunstner, Lily Briscoe, hvis karakter er komplet i modstrid med mrs. Ramsays rolle som den perfekte husmoder.I spændingsfeltet mellem de to kvinder, udfolder Virginia Woolfs kalejdoskopiske univers sig. Gennem indre monologer og et fortættet billedsprog fortæller Woolf en stærk historie, der har givet Til fyret dens ubestridte klassiker-status.

  • Navn: Til fyret
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere: Virginia Woolf
  • Sprog: Dansk